V R E K K E N P A G I N A
Consuminderen, bezuinigen en besparen met een knipoog.
   Aangepast zoeken
   Fuckbeweging


   Wat? Wad! Ook zo'n geinige woordspeling.

   Zomaar wat reacties uit diverse windstreken aangaande de boven dit artikeltje geschreven kop: 'Onwelgevoeglijk taalgebruik op de Vrekkenpagina! Als ik een abonnement zou hebben dan zou ik het direct opzeggen. Waar is de ombudsman als je hem nodig hebt. Die schelm van een Vrek is de vrijpostigheid zelve en slaat ruwe taal uit. De Vrekkenpagina zou enkel vanaf 18 jaar toegankelijk moeten zijn. De Vrekkenpagina maakt een banale en voordehandliggende woordgrap.' 

   En dat terwijl ik u, gewaardeerde (aspirant-) leden des vakbonds en andere maatschappelijk betrokkenen, alleen maar iets ter overweging mee wens te geven. Vooropgesteld: ik heb geen mening over de vakbeweging. U heeft gegronde redenen om hier lid van te zijn of niet. Ik wijs u enkel op de mogelijkheid om uw abonnement op te zeggen. Laatst sprak ik een zelfstandig ondernemer in zwaar weer, we waren aan het zeilen bij windkracht 8, die nog lid was van de ambtenarenvakbond. Hij was lid vanuit onachtzaamheid en niet vanuit noodzakelijkheid.

   Ik gun iedereen en elke organisatie het beste. Want de Vrek is in zijner eigen onbevooroordeelde ogen een goed mens. Maar soms vergeten mensen een abonnementje op te zeggen. Soms blijven mensen om redenen van nostalgie lid en soms is men het reeds lang niet meer eens met het beleid van de vereniging waarvan men lid is en wenst men door anderen vertegenwoordigd te worden.

   Gelieve uw Vrek, de gevoeligheid zelve, nu niet te bestoken met emails over nut en noodzaak van de vakbeweging of waarom het onkies, gemeen en aanstootgevend is om het woord fuckbeweging te gebruiken. Zeg eens eerlijk: is het geen schitterende woordgrap? En weet u wat het leuke hiervan is? Nee, ik ook niet.